top of page

Hammarbyhamnens fartygsförening, eller kort och gott; HFF 

Norra Hammarbyhamnens Fartygsförening är en intresseförening för idag 12 fritidsskepp som bildades 2003 av oss fartygsägare. ​Våra medlemsfartyg ligger förtöjda vid HFF-kajen, den del av kajen som ligger på Södermalm, norr om av Hammarby kanal.

 

Flera av oss har varit med från starten, andra har tillkommit när fartyg bytt ägare eller av annan anledning hamnat vid just denna kaj. Vi som är med i HFF har alla olika bakgrund, en del med yrkeserfarenhet från livet till sjöss, andra glada amatörer som av olika anledningar blev fartygsägare. Men en sak har vi alla gemensamt, att vi på ett eller annat sätt älskar båtliv med allt vad det innebär. Mycket slit, men mest av allt en fantastisk gemenskap och ett generöst utbyte av erfarenheter.

Kraven på samtliga skepp som ligger vid någon av Stockholms kajer är mycket höga – samtliga måste vara godkända för sjöfart.

Alla som hyr kajplats för fritidsfartyg hos Stockholms Hamnar måste inneha en godkänd försäkring motsvarande Kasko- & P&I-försäkring. Den ska minst täcka skada av annans egendom, miljöskada samt vrakborttagning för sitt fritidsfartyg.

 

Stockholmsklass:

Kriterier för stockholmsklass är följande:

  • Fartyget ska bidra till hamn/stadsbilden på ett positivt sätt

  • Fartyget ska ge allmänheten ett gott visuellt intryck

  • Fartyget har en tydlig maritim prägel och ger ett sjömansmässigt intryck

  • Ordning och reda råder på däck och på kajplanet

  • Fartyget är väl underhållet och i gott skick

  • Fartyget uppfyller alla gällande krav från Stockholms Hamnar

Beslut om att fartyg uppfyller kriterierna för stockholmsklass fattas av Stockholms Hamn AB

Vår styrelse består av:

 

Ordförande Mikael Ericsson 

pilot67@gmail.com

Sekreterare Christofer Andersson

christofer.andersson@hotmail.com

Kassör Sofia Biribakken Sköld

sofia@skoldbiribakken.se

HFF styrelse
bottom of page